ACHIZIȚIE UTILAJ COSIRE ȘI ÎNTREȚINERE LUCIU APĂ LAC ZĂTUN

Descrierea proiectului

Prioritatea Uniunii: NR. 4

Măsura: III.3 – IMPLEMENTAREA STRATEGIILOR DE DEZVOLTARE LOCALĂ

Titlul proiectului: ACHIZIȚIE UTILAJ COSIRE ȘI ÎNTREȚINERE LUCIU APĂ LAC ZĂTUN

Contract nr: 178/10.01.2019

Valoarea totală eligibilă a contractului: 588.717,26 LEI

Intensitatea sprijinului financiar în procente: 99,159664%

Programul Operațional de Pescuit și Afaceri Maritime 2014 – 2020

SERVICIUL PUBLIC JUDETEAN DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT GALATI

str. TRAIAN nr. 454A, GALAŢI, 800179 tel: +40 236 317 827; +40 763 911 445
e-mail: secretariat [at] spjadppgalati.ro

Program: L-V 8ºº-16ºº