Restabilirea potenţialului de producţie a speciilor piscicole de interes comercial

Descrierea proiectului

Operaţiunea: 6.4. Restabilirea potenţialului de producţie a speciilor piscicole de interes comercial

Denumire Solicitant:

Serviciul Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public si Privat Galaţi

 Titlul proiectului:

Restabilirea potenţialului băltii Zătun pentru speciile piscicole de interes comercial, municipiul Galaţi, judeţul Galaţi

Valoarea totală estimată a proiectului : 594.592,83 lei

Valoarea eligibilă estimată: 482.218,25 lei

Valoarea neeligibilă estimată : 112.374,58 lei

 Termen de execuţie 07.04.2015

Rezumatul proiectului

Proiectul de faţă îşi propune să contribuie la dezvoltarea durabilă a zonelor pescăreşti, pentru a minimiza declinul sectorului pescăresc si pentru a sprijini reconversia zonelor afectate de schimbările din acest sector. Obiectivul său general este acela de ”Restabilire a potenţialului de producţie a speciilor de interes comercial, prin acţiuni de conservare şi gestionare durabilă a patrimoniului local de mediu pentru balta Zătun.”

Pentru atingerea acestui obiectiv, sunt considerate următoarele obiective specifice

1. Conservarea patrimoniului local de mediu prin consolidarea şi reabilitarea digului bălţii Zătun

2. Gestionarea durabilă a patrimoniului local de mediu prin decolmatarea si curatarea stufărişului din Balta Zătun

3. Implicarea locuitorilor din zonă în acţiunile de conservare şi gestionare durabilă a patrimoniului local de mediu prin menţinerea a 9 locuri de muncă permanente şi crearea a 10 locuri de muncă temporare, în perioada de derulare proiectului.

 

Din prisma sectorului pescăresc, proiectul propune o serie de demersuri menite să susţină acvacultura ecologică şi să asigure, până în 2015, o primă etapă a generalizării practicilor şi standardelor acvaculturii la nivelul întregii zone pescăreşti.

Din punctul de vedere al intervenţiei propuse proiectul face parte din categoria  proiectelor axate pe mici investiţii care dezvoltă baza de producţie a speciilor piscicole de interes comercial ce are capacitatea de a atenua efectele unei catastrofe naturale prin activităţi de destufizare si lucrări de  decolmatare.

Balta Zatun se afla pe teritoriul municipiului Galati in zona de est la confluenta râului Prut cu fluviul Dunărea, fapt determina ca toate demersurile pentru amenajarea acestei zone să contribuie la dezvoltarea durabilă a sectorului pescăresc şi valorificarea resurselor naturale şi piscicole locale. Amenajarea băltii Zatun care face parte din ZONA PESCAREASCA LUNCA PRUTULUI INFERIOR – DUNAREA INFERIOARA este necesara si oportuna deoarece arealul a avut de suferit in trecut din cauza intervenţiei antropice necontrolate si lipsei fondurilor pentru intervenţii cu impact pozitiv in menţinerea condiţiilor de mediu

Proiectul propune activităţi propriu-zise de protecţie, conservare şi îmbunăţire a condiţiilor de mediu, prin acţiuni de  destufizare, decolmatare, consolidare si reabilitare dig. Acest fapt face ca proiectul să intre în categoria celor eligibile, conformitate cu prevederile ghidului solicitantului pentru măsura 6.

Alături de patrimoniul cultural şi etnografic al comunităţilor locale, o importanţă crucială pentru dezvoltarea durabilă a zonei pescăreşti o au resursele naturale, care contribuie nu numai la asigurarea unui potenţial economic deosebit al zonei, ci totodată, contribuie şi la păstrarea şi conturarea identităţii şi personalităţii comunităţilor locale. În lipsa unor intervenţii rapide de conservare şi promovare a moştenirii materiale şi imateriale a zonei, multe dintre elementele identitare se vor pierde.

Prin obiectivele propuse, proiectul „Restabilirea potenţialului băltii Zătun pentru speciile piscicole de interes comercial, municipiul Galaţi, judeţul Galaţi” vizează pe de o parte conservarea si protejarea patrimoniului natural existent dar simultan, contribuie la încurajarea valorificării viitoare durabile a potenţialului zonei.

În conformitate cu studiul de fezabilitate, lucrările de execuţie pentru consolidare si reabilitare a digului vor consta în:

  • Desţelenire suprafaţă dig;
  • Grăpatul resturilor vegetale;
  • Transportul pământului necesar pentru completarea aducerea la cota a digului de protecţie, inclusiv compactarea pământului
  • Protecţia prin însămânţare cu ierburi perene.

Lucrări de consolidare si reabilitare a digului băltii Zătun se vor face pe o lungime de cca. 1900.00 m

DECOLMATARE SI CURATARE STUFARIS

În conformitate cu studiul de fezabilitate, lucrările de execuţie pentru decolmatare si curăţare stufăriş presupun:

–       decolmatarea întregii suprafeţe a băltii Zătun, ceea ce necesită un volum de  117.336,00 mc de terasamente, excavat cu diverse utilaje (draglină si buldozer) si transportat la distanta de cca. 2 km;

SERVICIUL PUBLIC JUDETEAN DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT GALATI

str. TRAIAN nr. 454A, GALAŢI, 800179 tel: +40 236 317 827; +40 763 911 445
e-mail: secretariat [at] spjadppgalati.ro

Program: L-V 8ºº-16ºº